فرودگاه آینده استانبول

ترکیه که امروزه یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری در جهان محسوب می شود برای تحقق آرمان های پیشتازی خود در این عرصه ، گامی بلندی برداشته است و در حال احداث فرودگاهی ، با بزرگترین ترمینال فرودگاهی جهان با مساحتی بالغ بر یک میلیون متر مربع ، می باشد . قرار است این فرودگاه جایگزین فرودگاه آتاترک شود . طراحی این پروژه بر عهده شرکت گریمشاو بوده و قرار است در سال 2030 به بهره برداری برسد .