تور اروپا

جستجوی شهر


ایتالیا
ایتالیا کشوری در جنوب قاره اروپا است که پایتخت آن شهر رم می‌باشد. امروزه ایتالیا کشوری توسعه‌یافته‌است و جزو گروه هشت به‌شمار می‌آید.
بلژیک
بلژیک با نام رسمی پادشاهی بلژیک کشوری در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است.