Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
Rixos Bab Al Bahr
درباره ی هتل ریکسوس باب البحر Rixos Bab Al Bahr hotel
امکانات هتل ریکسوس باب البحر
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.3
راحتی
8.3
امکانات هتل
8.3
عملکرد کارکنان
7.7
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.6
اینترنت رایگان
8.2
منطقه و دسترسی
7.6
امتیاز کاربران :