Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
Avantgarde Taksim
درباره ی هتل اوانتگارد تکسیم Avantgarde Taksim hotel
امکانات هتل اوانتگارد تکسیم
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.0
راحتی
8.2
امکانات هتل
8.1
عملکرد کارکنان
7.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.9
اینترنت رایگان
8.3
منطقه و دسترسی
8.2
امتیاز کاربران :