Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
Golden age
درباره ی هتل گلدن ایج هتل Golden age hotel
امکانات هتل گلدن ایج هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.0
راحتی
7.3
امکانات هتل
7.0
عملکرد کارکنان
6.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.7
اینترنت رایگان
7.3
منطقه و دسترسی
7.4
امتیاز کاربران :