Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
Metropolitan taksim
درباره ی هتل متروپولیتان تکسیم Metropolitan taksim hotel
امکانات هتل متروپولیتان تکسیم
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.7
راحتی
8.2
امکانات هتل
8.2
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
7.9
منطقه و دسترسی
7.2
امتیاز کاربران :