CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
CONCORDE
درباره ی هتل کنکرد هتل CONCORDE hotel
امکانات هتل کنکرد هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.1
راحتی
8.5
امکانات هتل
8.4
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.9
اینترنت رایگان
8.4
منطقه و دسترسی
6.5
امتیاز کاربران :