Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
Grand Sukhumvit
درباره ی هتل گرند سوخوم ویت هتل Grand Sukhumvit hotel
امکانات هتل گرند سوخوم ویت هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.8
راحتی
8.0
امکانات هتل
8.2
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.4
اینترنت رایگان
8.1
منطقه و دسترسی
7.8
امتیاز کاربران :