Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
Le DTel Bangkok
درباره ی هتل له د تل بانکوک هتل Le DTel Bangkok hotel
امکانات هتل له د تل بانکوک هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.2
راحتی
8.9
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.9
اینترنت رایگان
8.4
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :