Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
Ashlee Plaza
درباره ی هتل اشلی پلازا هتل Ashlee Plaza hotel
امکانات هتل اشلی پلازا هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.6
راحتی
7.1
امکانات هتل
7.0
عملکرد کارکنان
6.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.5
اینترنت رایگان
7.0
منطقه و دسترسی
4.5
امتیاز کاربران :