Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
Shadi Home & Residence
درباره ی هتل شادی هوم اند رزیدنس هتل Shadi Home & Residence hotel
امکانات هتل شادی هوم اند رزیدنس هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.7
راحتی
6.9
امکانات هتل
6.8
عملکرد کارکنان
7.0
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.4
اینترنت رایگان
7.2
منطقه و دسترسی
6.8
امتیاز کاربران :