Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
Sharaya Residence
درباره ی هتل شارایا رزیدنس هتل Sharaya Residence hotel
امکانات هتل شارایا رزیدنس هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
5.9
راحتی
6.1
امکانات هتل
6.3
عملکرد کارکنان
6.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.1
اینترنت رایگان
6.4
منطقه و دسترسی
4.6
امتیاز کاربران :