Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
Melia
درباره ی هتل ملیا هتل Melia hotel
امکانات هتل ملیا هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
8.7
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
7.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.0
اینترنت رایگان
8.7
منطقه و دسترسی
7.6
امتیاز کاربران :