ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
ORCHARD PARADE
درباره ی هتل اورچاد پاراید ORCHARD PARADE hotel
امکانات هتل اورچاد پاراید
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.9
راحتی
8.3
امکانات هتل
8.3
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.9
اینترنت رایگان
8.2
منطقه و دسترسی
8.0
امتیاز کاربران :