CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
CAPTHORN KING
درباره ی هتل کپتر کینگ هتل CAPTHORN KING hotel
امکانات هتل کپتر کینگ هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.6
راحتی
8.0
امکانات هتل
7.9
عملکرد کارکنان
7.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
7.8
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :