FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
FURAMA
درباره ی هتل فوراما هتل FURAMA hotel
امکانات هتل فوراما هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.6
راحتی
8.0
امکانات هتل
7.9
عملکرد کارکنان
7.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.4
اینترنت رایگان
7.7
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :