IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
درباره ی هتل ایبیز هتل IBIS hotel
امکانات هتل ایبیز هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.8
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
8.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.8
اینترنت رایگان
8.6
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :