CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
CLUB DOLPHIN
درباره ی هتل کلاب دولفین هتل CLUB DOLPHIN hotel
امکانات هتل کلاب دولفین هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.8
راحتی
6.8
امکانات هتل
7.1
عملکرد کارکنان
7.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.5
اینترنت رایگان
7.1
منطقه و دسترسی
6.9
امتیاز کاربران :