MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
MEININGER
درباره ی هتل مینینجر MEININGER hotel
امکانات هتل مینینجر
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.7
راحتی
9.2
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
8.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.8
اینترنت رایگان
8.9
منطقه و دسترسی
8.8
امتیاز کاربران :