LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
LE MERDIEN
درباره ی هتل له مریدین LE MERDIEN hotel
امکانات هتل له مریدین
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
9.2
امکانات هتل
9.1
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.5
اینترنت رایگان
8.8
منطقه و دسترسی
8.7
امتیاز کاربران :