HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
HOLIDAY INN RESORT GOA
درباره ی هتل هالیدی این ریزورت گوا HOLIDAY INN RESORT GOA hotel
امکانات هتل هالیدی این ریزورت گوا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.8
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
7.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.5
اینترنت رایگان
8.5
منطقه و دسترسی
7.0
امتیاز کاربران :