LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
LA SUNILA
درباره ی هتل لا سونیلا LA SUNILA hotel
امکانات هتل لا سونیلا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.4
راحتی
8.3
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
8.0
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.7
اینترنت رایگان
8.2
منطقه و دسترسی
6.7
امتیاز کاربران :