SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
SULTAN INN
درباره ی هتل سلطان ایین SULTAN INN hotel
امکانات هتل سلطان ایین
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
9.1
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
8.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.7
اینترنت رایگان
8.9
منطقه و دسترسی
7.8
امتیاز کاربران :