ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
درباره ی هتل البا ALBA hotel
امکانات هتل البا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.0
راحتی
8.4
امکانات هتل
8.4
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.3
اینترنت رایگان
8.1
منطقه و دسترسی
9.6
امتیاز کاربران :