CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
CROWNE PLAZA ROHINI
درباره ی هتل کروون پلازا CROWNE PLAZA ROHINI hotel
امکانات هتل کروون پلازا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.7
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
7.7
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.9
اینترنت رایگان
8.3
منطقه و دسترسی
7.9
امتیاز کاربران :