CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
CLARKS SHIRAZ
درباره ی هتل کلارکز شیراز CLARKS SHIRAZ hotel
امکانات هتل کلارکز شیراز
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.0
راحتی
8.6
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
7.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.4
اینترنت رایگان
8.2
منطقه و دسترسی
7.5
امتیاز کاربران :