Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
Le Meridien Istanbul
درباره ی هتل له مریدین Le Meridien Istanbul hotel
امکانات هتل له مریدین
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
9.0
امکانات هتل
8.9
عملکرد کارکنان
9.0
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.2
اینترنت رایگان
8.8
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :