Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa
درباره ی هتل لامپا Lampa hotel
امکانات هتل لامپا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.3
راحتی
8.3
امکانات هتل
7.7
عملکرد کارکنان
8.0
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
8.0
منطقه و دسترسی
7.5
امتیاز کاربران :