Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
درباره ی هتل نووتل بالی Novotel hotel
امکانات هتل نووتل بالی
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.4
راحتی
8.4
امکانات هتل
8.2
عملکرد کارکنان
8.3
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.9
اینترنت رایگان
7.5
منطقه و دسترسی
8.2
امتیاز کاربران :