Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
Ramayana
درباره ی هتل رامایانا Ramayana hotel
امکانات هتل رامایانا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.2
راحتی
7.9
امکانات هتل
7.6
عملکرد کارکنان
8.1
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.5
اینترنت رایگان
7.2
منطقه و دسترسی
8.6
امتیاز کاربران :