Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
Dash Hotel Seminyak
درباره ی هتل دش هتل Dash Hotel Seminyak hotel
امکانات هتل دش هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
8.8
امکانات هتل
8.9
عملکرد کارکنان
8.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.2
اینترنت رایگان
9.0
منطقه و دسترسی
9.0
امتیاز کاربران :