Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
Shangri-La
درباره ی هتل شانگریلا Shangri'La hotel
امکانات هتل شانگریلا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.0
راحتی
9.2
امکانات هتل
9.2
عملکرد کارکنان
8.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.0
اینترنت رایگان
8.8
منطقه و دسترسی
9.0
امتیاز کاربران :