Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
درباره ی هتل کنکورد Concorde hotel
امکانات هتل کنکورد
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.0
راحتی
8.4
امکانات هتل
8.3
عملکرد کارکنان
8.1
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.8
اینترنت رایگان
6.5
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :