The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
The Westin
درباره ی هتل وستین The Westin hotel
امکانات هتل وستین
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.2
راحتی
8.4
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.3
اینترنت رایگان
8.5
منطقه و دسترسی
8.5
امتیاز کاربران :