Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
Sesin
درباره ی هتل سسین Sesin hotel
امکانات هتل سسین
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
5.7
راحتی
6.1
امکانات هتل
5.5
عملکرد کارکنان
6.1
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.1
اینترنت رایگان
5.0
منطقه و دسترسی
6.1
امتیاز کاربران :