Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
Rixos Premium
درباره ی هتل رکسوس پریمیوم Rixos Premium hotel
امکانات هتل رکسوس پریمیوم
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.5
امکانات هتل
8.6
عملکرد کارکنان
7.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.9
اینترنت رایگان
5.7
منطقه و دسترسی
8.5
امتیاز کاربران :