The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
The Panorama Hill
درباره ی هتل پانوراما هیل The Panorama Hill hotel
امکانات هتل پانوراما هیل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.2
راحتی
7.8
امکانات هتل
7.3
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.7
اینترنت رایگان
5.6
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :