Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
Fragrance Hotel - Imperial
درباره ی هتل فراگرانس Fragrance Hotel ' Imperial hotel
امکانات هتل فراگرانس
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.8
راحتی
7.9
امکانات هتل
7.4
عملکرد کارکنان
6.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.1
اینترنت رایگان
5.7
منطقه و دسترسی
7.4
امتیاز کاربران :