MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
درباره ی هتل ماو MOV hotel
امکانات هتل ماو
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.4
راحتی
9.0
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
8.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.0
اینترنت رایگان
8.5
منطقه و دسترسی
8.7
امتیاز کاربران :