Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
Hilton Baku
درباره ی هتل هیلتون باکو Hilton Baku hotel
امکانات هتل هیلتون باکو
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.6
راحتی
8.8
امکانات هتل
8.8
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.2
اینترنت رایگان
7.6
منطقه و دسترسی
8.6
امتیاز کاربران :