Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
Nobel
درباره ی هتل نوبل Nobel hotel
امکانات هتل نوبل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.9
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
8.7
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.7
اینترنت رایگان
9.0
منطقه و دسترسی
8.8
امتیاز کاربران :