ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
ibis Styles Goa Calangute
درباره ی هتل ایبیس استایلز گوا ibis Styles Goa Calangute hotel
امکانات هتل ایبیس استایلز گوا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.1
راحتی
8.3
امکانات هتل
8.1
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
7.7
منطقه و دسترسی
8.1
امتیاز کاربران :