Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
Grand Cevahir
درباره ی هتل گرند سواهیر Grand Cevahir hotel
امکانات هتل گرند سواهیر
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.7
راحتی
7.7
امکانات هتل
7.9
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.7
اینترنت رایگان
8.0
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :