Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
Mandarin Center Point
درباره ی هتل ماندارین سنتر پوینت Mandarin Center Point hotel
امکانات هتل ماندارین سنتر پوینت
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.0
راحتی
8.2
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
8.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.5
اینترنت رایگان
8.9
منطقه و دسترسی
7.8
امتیاز کاربران :