Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
Ibis Bangkok Sukhumvit
درباره ی هتل ایبیس بانکوک Ibis Bangkok Sukhumvit hotel
امکانات هتل ایبیس بانکوک
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.8
راحتی
7.4
امکانات هتل
7.1
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.3
اینترنت رایگان
7.7
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :