Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
Andakira
درباره ی هتل آنداکیرا Andakira hotel
امکانات هتل آنداکیرا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.6
راحتی
7.5
امکانات هتل
7.3
عملکرد کارکنان
7.7
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.4
اینترنت رایگان
6.6
منطقه و دسترسی
8.1
امتیاز کاربران :