AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
AVANI Deira Dubai
درباره ی هتل آوانی دیرا دبی AVANI Deira Dubai hotel
امکانات هتل آوانی دیرا دبی
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.2
راحتی
8.2
امکانات هتل
7.9
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.7
اینترنت رایگان
8.3
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :