Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
Ibis One Central
درباره ی هتل ایبس وان سنترال Ibis One Central hotel
امکانات هتل ایبس وان سنترال
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.1
راحتی
7.6
امکانات هتل
7.2
عملکرد کارکنان
7.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.5
اینترنت رایگان
7.4
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :