Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
Imperial Sunland
درباره ی هتل امپریال سان لند Imperial Sunland hotel
امکانات هتل امپریال سان لند
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.0
راحتی
6.5
امکانات هتل
6.5
عملکرد کارکنان
8.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.0
اینترنت رایگان
7.0
منطقه و دسترسی
1.0
امتیاز کاربران :