MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
درباره ی هتل مارک هتل MARK hotel
امکانات هتل مارک هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.5
راحتی
9.2
امکانات هتل
9.0
عملکرد کارکنان
9.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.1
اینترنت رایگان
9.3
منطقه و دسترسی
9.3
امتیاز کاربران :